- یک‌شنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۲

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی


ساسان علی نیائی فرد

مشاور ریاست ابوریحان

در امور بین الملل

رزومه

شماره تماس:

36041089-021

داخلی: 115

aliniaeifard@ut.ac.ir

 

 

دفتر روابط بین الملل پردیس ابوریحان در تاریخ 87/09/01 افتتاح گردید. باتوجه به اهمیت فعالیت های بین المللی دانشگاهی و ضرورت گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاه تهران، دفاتر مشاورین بین المللی در پردیس ها و دانشکده های مختلف راه اندازی شدند

 

اهداف عمده ای راه اندازی دفاتر بین الملل

  • تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر به دفاتر بین الملل پردیس ها و دانشکده ها
  • توسعه کمی و کیفی روابط بین الملل دانشگاه

 

وظایف محوله به مشاور بین الملل پردیس

  • پی گیری تفاهم نامه های پردیس ها
  • برگزاری کنفرانس های بین المللی
  • فراهم نمودن شرایط بازدید رایزن های فرهنگی و وابستگان علمی سفارتخانه های خارجی از پردیس
  • تلاش جهت جذب دانشجویان خارجی
  • تشویق اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت مشارکت فعالانه در امور بین الملل

 

توجه: جهت بررسی کلیه درخواست های بین المللی شورایی متشکل از ریاست، معاونت علمی و مشاور امور بین الملل پردیس تشکیل می شود که کلیه درخواست های شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنگره و مجامع بین المللی مطرح و پس از بررسی و تصویب، احکام صادر می گردد.

تابلو اعلانات روابط بین الملل

 

آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات

 

فایل ها و فرم ها

 

اطلاعیه ها و فراخوان ها

 

آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات

 

فایل ها و فرم ها

 

 

اطلاعیه ها و فراخوان ها

 

مدارک مورد نیاز و گزارش بازگشت از سفر اساتید