پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

سیدرضا حسن ‌بیگی

 

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری

پارک علم و فناوری پردیس ابوریحان

 

رزومه

021-36040909 rhbeigi@ut.ac.ir