معاون دانشجویی و فرهنگی

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

الیاس سلطانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

021-36040612

021-36041289

نمابر:

021-36040811

elias.soltani@ut.ac.ir

 

بخش های تابعه

  • ریاست دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی: فاطمه امیری نیک

پست الکترونیکی:famirinik@ut.ac.ir

 

  • اداره خدمات دانشجویی:

ریاست اداره خدمات دانشجویی: ابوالفضل فاطمی نیا

پست الکترونیکی: fateminiaa@ut.ac.ir 

 

  • اداره امور فرهنگی:

مسئول واحد امور فرهنگی و فوق برنامه: فاطمه عرب 

پست الکترونیکی: f_arab@ut.ac.ir 

شماره تماس: 36040611

مسئول واحد تربیت بدنی: حبیب علیزاده کاظم زاده

پست الکترونیکی: habibalizadeh59@ut.ac.ir 

شماره تماس: 36041069

مسئول واحد تربیت بدنی خواهران: سهیلا ضیابری

پست الکترونیکی: s_ziabari@ut.ac.ir 

شماره تماس: 36041069

 

معرفی حوزه دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی شامل اداره رفاه دانشجویان، امور خوابگاه ها، امور تغذیه و مرکز بهداشت و درمان می باشد. از جمله وظایف این بخش تدوین و نظارت بر برنامه های لازم جهت امور رفاهی دانشجویان، پی گیری و حل مشکلات فردی و اجتماعی دانشجویان، تنظیم خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن جریان امور و واحدهای تابعه می باشد.

معرفی حوزه فرهنگی

معاونت فرهنگی دانشگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی دانشکده، امور اجتماعی و فوق برنامه، ورزش، تربیت بدنی، دبیرخانه امور انضباطی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای فرهنگی دانشجویان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله مدیریت‌های تابع به انجام می‌رساند.

مدیریت‌های تابع معاونت فرهنگی عبارتند از: اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی، اداره کل تربیت بدنی، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، اداره برنامه‌ریزی و نظارت فرهنگی (اداره تشکل های اسلامی).