معرفی کارکنان اداره حراست

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
محمد مظفر سرپرست حفاظت فیزیکی و پرسنلی

021-36041373

-
علیرضا قربانی - 021-36041373 -
   مرتضی امیری نیک - - -
   اصغر برزین - - -
   رضا اسانلو کبودگنبد - - -
   سلمان اسمعیلی دیزکوهی - - -
   جلال پازوکی - - -
   شاه طهماسب ذوالفقاری - - -
   علیرضا رضایی - - -
   محمد علی محمدپور - - -
   حسن مدرس فرد - - -
   امیر مزینانی - - -
   سید حجت موسوی شکیب   - -
   حسین هداوندی - - -