- یک‌شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲

 

 • ترویج و فرهنگ سازی استفاده بهینه از منابع اب و خاک
 • برپایی جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی
 • راه اندازی بازارچه های دانشجویی
 • برگزاری اردو های جهادی جهت کمک به کشاورزان منطقه
 • ساخت و تولید مستندات تخصصی تحقیقاتی در حوزه کشاورزی
 •  برگزاری سفر علمی تخقیقاتی برای دانشجویان
 • اعزام دانشجویان به مکان های زیارتی
 • کمک به ازدواج دانشجویی

 

 • ساخت مسکن متاهلی دانشجویی
 • طراحی و ساخت المان های نمادین برای افزایش نشاط محیط های دانش جویی
 • ساخت و تجهیز کارگاه های تولیدی اشتغال های دانشجویی در دانشکده

 

 • استفاده از توانایی دانشجویان در برگزاری کلاس های فوق العاده دانش اموزی شهرستان پاکدشت
 • کمک به راه اندازی کارگاه های خرد دانشجویی
 • شرکت های توانایی دانشجویی   

 

 • کلاس های آموزشی برای دانش آموزان کم بزاعت
 • کلاس های اموزش تخصصی برای دانش جویان

 

 • حقوقی
 • کاری
 • اقتصادی

 

 • نرم افزار تخصصی حوزه کشاورزی
 • ادوات و تجهیزات خروجی از پایان نامه های دانشجویی
 • محصولات حاصل از تحقیات اساتید دانشگاه