دسترسی سریع

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

 

محمود لطفی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

رزومه

021-36041017

36040760

نمابر:

021-36040760

mlotfi@ut.ac.ir

 

قوام الدین بیضایی

 

رئیس دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

021-36040760

36040760

داخلی: 101

نمابر:

021-36040760

beyzaei@ut.ac.ir