شورای بدوی انضباطی دانشجویان

مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران

 

 

چند تذکر و راهنمایی‌ برای عموم دانشجویان:

  1. صرف صدور احضاریه‌ و یا دعوت‌نامه و نیز انجام‌ مصاحبه‌ و پر کردن هر گونه ‌فرمی‌ در محل‌ دفتر دبیر شورای بدوی‌ انضباطی‌ به معنای ایجاد پیشینه سوء برای دانشجو نخواهد بود.
  2. کلیه تصمیمات‌ در مورد پرونده‌های‌ تخلف‌ دانشجویان‌ توسط‌ شورای بدوی انضباطی‌ اخذ می‌شود.
  3. احکام‌ و نامه‌های‌ ارسالی‌ از سوی‌ شورای‌ انضباطی‌ محرمانه‌ بوده و ‌انتشار مفاد آنها جایز نمی‌باشد (گزارش‌های واصله‌ به دبیرخانه نیز محرمانه‌ می باشد.)
  4. توصیه‌ می‌شود در صورت‌ مواجه‌ شدن‌ با هر گونه‌ مشکل‌ انضباطی‌ و یا موارد مشکوک در سطح پردیس، ضمن‌ مراجعه‌ حضوری‌ به مسئولین واجد صلاحیت و ذی ربط، از طرح‌ مسأله‌ با افراد غیرمسئول جداً خودداری‌ نموده‌ و در صورت‌ عدم‌ رفع‌ مشکل‌، موضوع را در اسرع وقت با اعضای‌ شورای‌ انضباطی‌ دانشجویان‌ مطرح نمایید.

 

شماره های تماس: 36040967 و  36040902 - 021

نمابر: 36040730 - 021

با آرزوی توفیقات الهی
دبیرخانه شورای بدوی انضباطی دانشجویان پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران

تابلوی اعلانات

 

دانشجویان عزیزی که تمایل دارند در کانال اطلاع رسانی دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه عضو گردند به دبیرخانه شورای بدوی انضباطی دانشجویان پردیس مراجعه نمایند.