- یک‌شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲

گروه آموزشی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان در تابستان سال 1378 از گروه فنی و کشاورزی تفکیک گردید و به صورت یک گروه مستقل آموزشی و پژوهشی آغاز به کار نمود. هم اکنون این گروه با دارا بودن 12 عضو هیأت علمی در مقاطع تحصیلی کارشناسی "مهندسی آب" و همچنین کارشناسی ارشد در دو گرایش "مهندسی آبیاری و زهکشی" (سال شروع، 1379) و "مهندسی منابع آب" (سال شروع، 1386) به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازد.

  • مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
  • استفاده از تصاویر ماهواره ای در آبیاری و زهکشی
  • خشکسالی و سیلاب
  • مدیریت منابع آب و سیلاب ها
  • آلودگی آب های زیرزمینی
  • مدیریت سیستم های آبیاری سطحی و تحت فشار
  • زهکشی و مسایل زیست محیطی
  • خاک و محیط زیست
  • تغییرات اقلیمی
  • سازه های هیدرولیکی و هیدروانفورماتیک