گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی

 

 

مدیر گروه

 

    

 

رضا صادقی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص سم شناسی و فیزیولوژی حشرات

تلفکس: 021-36040909

پست الکترونیکی: rsadeghi@ut.ac.ir

رزومه

 

مسئول دفتر: وحیده رستمی

پست الکترونیکی:

rostami62@ut.ac.ir

 

 

 

اعضای هیات علمی

 

 

 

لیلا ابراهیمی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: قارچ شناسی

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی:  le_ebrahimi@ut.ac.ir

 

حشمت اله امینیان

(عضو بازنشسته)

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: بیماری های گیاهی، توکسیکولوژی

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی:  haminian@ut.ac.ir

رزومه

 

 

ارسلان جمشیدنیا

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: اکولوژی و کنترل بیولوژیک

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: jamshidnia@ut.ac.ir

رزومه

 

 

کتایون خردمند

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: حشره شناسی کشاورزی، کنه شناسی

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: kkheradmand@ut.ac.ir

رزومه

 

 

نوازاله صاحبانی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: بیماری های گیاهی، نماتدشناسی

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: sahebani@ut.ac.ir

رزومه

 

 

رضا صادقی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: سم شناسی و فیزیولوژی حشرات

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: rsadeghi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

حمید عادلی منش

رتبه علمی: استادیار

تخصص: حشره شناسی کشاورزی، سیستماتیک

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: hghajar@ut.ac.ir

رزومه

 

 

نرگس فلاحی چرخابی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: باکتری شناسی

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: falahicharkhabi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

کارشناسان گروه

 

نام و نام خانوادگی

سمت پست الکترونیکی

 

  ابراهیم رئیس محمدی

کارشناس جانورشناسی و شناسایی و مبارزه با علف های هرز eraism@ut.ac.ir

 

  صدیقه سالمی معز

کارشناس سیستماتیک حشرات و اکولوژی sesalemi@ut.ac.ir

 

  مهرنوش محمدی فر

کارشناس قارچ شناسی m.mohamadifar11@ut.ac.ir

 

 

معرفی گروه

معرفی گروه آموزشی حشره شناسی و بیماری های گیاهی

این گروه آموزشی پیش از سال 1376 تحت عنوان "حفاظت نباتات" فعالیت داشته و پس از آن، به "گروه گیاهپزشکی" تغییر نام داده است. از سال 1388 نام این گروه به گروه "حشره شناسی و بیماری های گیاهی" تغییر یافته است. این گروه در حال حاضر، دارای 7 عضو هیأات علمی می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف در دو گرایش "حشره شناسی کشاورزی" و "بیماری شناسی گیاهی" به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی اشتغال دارند. همچنین، این گروه در مقاطع تحصیلی کارشناسی "مهندسی گیاهپزشکی" و کارشناسی ارشد در دو گرایش "حشره شناسی کشاورزی" و "بیماری شناسی گیاهی" دانشجو می پذیرد.

 

فعالیت های پژوهشی گروه

- مدیریت جامع آفات (IPM) خصوصا در محصولات گلخانه ای

- کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زا و حشرات مضر

- بررسی توکسین های گیاهی

- سیستماتیک حشرات

- بیماری های پس از برداشت محصولات باغبانی

- نماتدهای خسارت زای ریشه گیاهان

- بررسی اثرات سموم بر روی آفات و عوامل طبیعی و تولید محصولات ارگانیک (بدون سم)

 

امکانات

1 - آزمایشگاه بیماری های گیاهی

2 - آزمایشگاه قارچ شناسی

3 - آزمایشگاه نماتدشناسی

4 - آزمایشگاه میکروبیولوژی

5 - آزمایشگاه حشره شناسی

6 - آزمایشگاه فیزیولوژی حشرات و سم شناسی

7 - آزمایشگاه سیستماتیک حشرات

8 - آزمایشگاه جانورشناسی عمومی

9 - آزمایشگاه شناسایی و مبارزه با علف های هرز

10 - آزمایشگاه بیواکولوژی

11 - آزمایشگاه کنه شناسی

12 - گلخانه و اینسکتاریوم