- یک‌شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۳

این گروه آموزشی پیش از سال 1376 تحت عنوان "حفاظت نباتات" فعالیت داشته و پس از آن، به "گروه گیاهپزشکی" تغییر نام داده است. از سال 1388 نام این گروه به گروه "حشره شناسی و بیماری های گیاهی" تغییر یافته است. این گروه در حال حاضر، دارای 7 عضو هیأات علمی می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف در دو گرایش "حشره شناسی کشاورزی" و "بیماری شناسی گیاهی" به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی اشتغال دارند. همچنین، این گروه در مقاطع تحصیلی کارشناسی "مهندسی گیاهپزشکی" و کارشناسی ارشد در دو گرایش "حشره شناسی کشاورزی" و "بیماری شناسی گیاهی" دانشجو می پذیرد.

 • مدیریت جامع آفات (IPM) خصوصا در محصولات گلخانه ای
 • کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زا و حشرات مضر
 • بررسی توکسین های گیاهی
 • سیستماتیک حشرات
 • بیماری های پس از برداشت محصولات باغبانی
 • نماتدهای خسارت زای ریشه گیاهان
 • بررسی اثرات سموم بر روی آفات و عوامل طبیعی و تولید محصولات ارگانیک (بدون سم)
 • آزمایشگاه بیماری های گیاهی
 • آزمایشگاه قارچ شناسی
 • آزمایشگاه نماتدشناسی
 • آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • آزمایشگاه حشره شناسی
 • آزمایشگاه فیزیولوژی حشرات و سم شناسی
 • آزمایشگاه سیستماتیک حشرات
 • آزمایشگاه جانورشناسی عمومی
 • آزمایشگاه شناسایی و مبارزه با علف های هرز
 • آزمایشگاه بیواکولوژی
 • آزمایشگاه کنه شناسی
 • گلخانه و اینسکتاریوم

 

 

مدیر گروه

ارسلان جمشیدنیا

شماره تماس:

021-36040909

پست الکترونیکی:

jamshidnia@ut.ac.ir

 

 

 

کارشناسان گروه
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
ابراهیم رپیس محمدی کارشناس جانورشناسی و شناسایی و مبارزه با علف های هرز eraism@ut.ac.ir
صدیقه سالمی معز کارشناس سیستماتیک حشرات و اکولوژی sesalemi@ut.ac.ir
مهرنوش محمدی فر کارشناس قارچ شناسی m.mohamadifar11@ut.ac.ir