اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 72 نتیجه
از 2
 
لیلا ابراهیمی

لیلا ابراهیمی 

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱-۳۶۰۴۰۹۰۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محسن ابراهیمی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد ابونجمی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه آذری کیا 

استادیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهزاد آزادگان 

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی ایزدی دربندی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اسدی الموتی 

استادیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

احمد افضل زاده 

استاد
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

غلام علی اکبری 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

غلام عباس اکبری 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اکبر خادم 

استاد
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ایرج اله دادی 

استاد
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه امینی

فاطمه امینی 

استادیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حشمت اله امینیان (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدرضا بختیاری زاده 

دانشیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه بناءکاشانی 

استادیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدابراهیم بنی حبیب 

استاد
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ارسلان جمشیدنیا 

دانشیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سامان جوادی پیر بازاری 

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

غلام رضا چگینی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سید رضا حسن بیگی بیدگلی 

استاد
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

کتایون خردمند 

دانشیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرتضی خشه چی 

استادیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

شیرین دیانتی دیلمی 

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد دهقانی

محمد دهقانی 

استادیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مسعود دهقانی صوفی 

استادیار
شماره تماس: 36041058-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین رامشینی

حسین رامشینی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی رحیمی خوب (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمود روزبان 

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عباس روزبهانی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محبوبه زارع مهرجردی 

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پیام زرافشان 

دانشیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سید احمد سادات نوری 

استاد
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعادت ساریخانی

سعادت ساریخانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 118
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهزاد ستاری 

استادیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الیاس سلطانی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جابر سلطانی 

استادیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی شریعتمداری 

مربی
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سید داود شریفی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نوازاله صاحبانی 

دانشیار
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا صادقی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالرضا صالحی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حمید عادلی منش (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد عبدالهی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مصطفی عرب (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

اکبر عرب حسینی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ساسان علی نیائی فرد 

استادیار
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

شکوفه غضنفری 

دانشیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی فدوی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نرگس فلاحی چرخابی 

استادیار
شماره تماس: 36040909-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 72 نتیجه
از 2