اعضای هیات علمی

 
لیلا ابراهیمی

لیلا ابراهیمی 

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱-۳۶۰۴۰۹۰۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه امینی

فاطمه امینی 

استادیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد دهقانی

محمد دهقانی 

استادیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین رامشینی

حسین رامشینی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعادت ساریخانی

سعادت ساریخانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 118
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد عبدالهی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید مقدم

سعید مقدم 

استادیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ابوذر نجفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم وراوی پور

مریم وراوی پور 

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 9 نتیجه
از 1