لینک های مرتبط

قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

کوروش وحدتی

مدیر قطب 021-36041089 kovahdati@gmail.com

 

آدرس سامانه قطب: http://walnut.ut.ac.ir