نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه فناوری صنایع غذایی

گروه فناوری صنایع غذایی


 

 

مدیر گروه

 


 

فاطمه آذری کیا

رتبه علمی: استادیار

کلوئیدهای غذایی و رئولوژی

شماره تماس: 36040910-021

پست الکترونیکی: azarikia@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

اعضای هیات علمی

 

 

فاطمه آذری کیا

رتبه علمی: استادیار

کلوئیدهای غذایی و رئولوژی

شماره تماس: 36040910-021

پست الکترونیکی: azarikia@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محمد دهقانی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: دینامیک، رباتیک، طراحی ماشین، کنترل و مکاترونیک

شماره تماس: 36040910-021

پست الکترونیکی: mudehghani@ut.ac.ir

رزومه

 

 

بهزاد ستاری

رتبه علمی: استادیار

تخصص: بیوتکنولوژی برای سوخت های زیستی (نسل دوم اتانول)

شماره تماس: 36040910-021

پست الکترونیکی: b.satari@ut.ac.ir

رزومه

 

 

علی شریف پاقلعه

رتبه علمی: مربی

تخصص: شیمی فیزیک، طراحی و تهیه کاتالیست های پلی الفین ها پلی مریزاسیون اتیلن و پروپیلن در فاز گاز و مایع

شماره تماس: 36040910-021

پست الکترونیکی: alisharif@ut.ac.ir

رزومه

 

 

علی فدوی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: مهندسی ماشین های صنایع غذایی، طراحی بیوراکتور و گرمایش اهمی

شماره تماس: 36040910-021

پست الکترونیکی: afadavi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

سعید مقدم

رتبه علمی: استادیار

تخصص: دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، سیالات غیرنیوتنی، بهینه سازی مصرف انرژی

شماره تماس: 36040910-021

پست الکترونیکی: saiedmoghaddam@ut.ac.ir

رزومه

 

حسین میرسعید قاضی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: فرآوری آبمیوه ها و فرایندهای غشایی

شماره تماس: 36040910-021

پست الکترونیکی: mirsaeed@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

 

کارشناسان گروه

 

نام و نام خانوادگی

طیبه جلال آبادی

پست الکترونیکی

tjalalabadi1365@ut.ac.ir

مریم نیکوسیر

nikosiar@ut.ac.ir