نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه علوم دام و طیور

گروه علوم دام و طیور


 

 

مدیر گروه

 

 

محمدرضا بختیاری زاده

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک و اصلاح دام

تلفکس:

021-36040907

پست الکترونیکی: mrbakhtiari@ut.ac.ir

رزومه

 

مسئول دفتر:

 

ایمیل مسئول دفتر:

 

 

اعضای هیات علمی

 

 

علی اسدی الموتی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان

شماره تماس: 36040907-021

پست الکترونیکی: a.alamouti@ut.ac.ir

رزومه

 

 

احمد افضل زاده

رتبه علمی: استاد

تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان

شماره تماس: 36040907-021

پست الکترونیکی: aafzal@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محمدرضا بختیاری زاده

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک و اصلاح دام

شماره تماس: 36040907-021

پست الکترونیکی: mrbakhtiari@ut.ac.ir

رزومه

 

 

علی اکبر خادم

رتبه علمی: استاد

تخصص: تغذیه نشخوار کنندگان

شماره تماس: 36040907-021

پست الکترونیکی: akhadem@ut.ac.ir

رزومه

 

 

بهزاد خرمی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان

شماره تماس: 36040907-021

پست الکترونیکی: bkhorrami@ut.ac.ir

رزومه

 

سید داود شریفی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: تغذیه طیور

شماره تماس: 36040907-021

پست الکترونیکی: sdsharifi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

عبدالرضا صالحی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک و اصلاح دام

شماره تماس: 3604907-021

پست الکترونیکی: arsalehi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

شکوفه غضنفری

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: تغذیه طیور

شماره تماس: 36040907-021 

پست الکترونیکی: shghazanfari@ut.ac.ir

رزومه

 

 

عبداله محمدی سنگ چشمه

رتبه علمی: استادیار

تخصص: بیوتکنولوژی تولید مثل دام

شماره تماس: 36040907-021

پست الکترونیکی: amohammadis@ut.ac.ir

amohammadis@Gmail.com

رزومه

 

 

 

ابوذر نجفی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: فیزیولوژی تولید مثل

شماره تماس: 36040907-021

پست الکترونیکی: abozar.najafi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محمدعلی نوروزیان

رتبه علمی: استادیار

تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان

شماره تماس: 36040907-021

پست الکترونیکی: manorouzian@ut.ac.ir

رزومه

 

 

شیرین هنربخش

رتبه علمی: استادیار

تخصص: تغذیه طیور

شماره تماس: 36040907-021

پست الکترونیکی: honarbhk@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

کارشناسان گروه
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
زهرا باجلان کارشناس کرم ابریشم و زنبور عسل و تشریح فیزیولوژی تولیدمثل zbajelan@ut.ac.ir
سمیه زینلی کارشناس ژنتیک szeinali@ut.ac.ir
داود قندی کارشناس پرورش طیور و راهنمایی و کمک به دانشجویان ارشد dghandi@ut.ac.ir