نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی

گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی


 

 

مدیر گروه

 

 

ارسلان جمشیدنیا 

 

 

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: اکولوژی و کنترل بیولوژیک

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: jamshidnia@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

اعضای هیات علمی

 

 

 

لیلا ابراهیمی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: قارچ شناسی

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی:  le_ebrahimi@ut.ac.ir

 

حشمت اله امینیان

(عضو بازنشسته)

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: بیماری های گیاهی، توکسیکولوژی

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی:  haminian@ut.ac.ir

رزومه

 

 

ارسلان جمشیدنیا

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: اکولوژی و کنترل بیولوژیک

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: jamshidnia@ut.ac.ir

رزومه

 

 

کتایون خردمند

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: حشره شناسی کشاورزی، کنه شناسی

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: kkheradmand@ut.ac.ir

رزومه

 

 

نوازاله صاحبانی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: بیماری های گیاهی، نماتدشناسی

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: sahebani@ut.ac.ir

رزومه

 

 

رضا صادقی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: سم شناسی و فیزیولوژی حشرات

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: rsadeghi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

حمید عادلی منش

رتبه علمی: استادیار

تخصص: حشره شناسی کشاورزی، سیستماتیک

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: hghajar@ut.ac.ir

رزومه

 

 

نرگس فلاحی چرخابی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: باکتری شناسی

شماره تماس: 36040909-021

پست الکترونیکی: falahicharkhabi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

کارشناسان گروه

 

نام و نام خانوادگی

سمت پست الکترونیکی

 

  ابراهیم رئیس محمدی

کارشناس جانورشناسی و شناسایی و

مبارزه با علف های هرز

eraism@ut.ac.ir

 

  صدیقه سالمی معز

کارشناس سیستماتیک حشرات و اکولوژی sesalemi@ut.ac.ir

 

  مهرنوش محمدی فر

کارشناس قارچ شناسی m.mohamadifar11@ut.ac.ir