نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگزینی

کارگزینی


 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

   حمیدرضا عربیان

 

 کارشناس مسئول امور اداری       

              021-36040953          

021-36041012

hr_arabian@ut.ac.ir

 

  

محمد مظفر

 

کارشناس امور اداری اداره امور اداری و رفاهی

021-36040953

021-36041012

-

 

شرح وظایف کارگزینی

  • صدور احکام کارگزینی اعم از احکام افزایش سالانه، ارتقاء و ...
  • تهیه پیش نویس های کارگزینی (انتقال، ماموریت، بازنشستگی، مامور به تحصیل، ترفیع و تمدید و ...)
  • انجام امور مربوط به تغییر وضعیت استخدامی
  • ابلاغ محکومیت های کمیته بررسی تخلفات اداری کارکنان و هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی
  • ارائه مشورت و برنامه ریزی امور کارگزینی با هماهنگی امور اداری و تهیه گزارشات لازم
  • رسیدگی به درخواست های کارکنان در خصوص بازخرید مرخصی، گواهی اشتغال و ...
  • تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
  • شرکت در جلسات اداره کل منابع انسانی دانشگاه بنا به ضرورت (از قبیل کمیته طبقه بندی مشاغل)
  • اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشرفت و اجرای امور جاری کارگزینی