نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان گروه باغبانی

کارشناسان گروه باغبانی


 

کارشناسان گروه
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
کامران پیراسته کاردان آموزشی pirasteh@ut.ac.ir
خسرو نیکورزم کارشناس ژنتیک -