نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوازاله صاحبانی

نوازاله صاحبانینوازاله صاحبانی
رتبه علمی استادیار
تخصص بیماری های گیاهی، نماتدشناسی
پست الکترونیکی sahebani@ut.ac.ir
شماره تماس 021-36040909