نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست ریاست پردیس و فرماندار پاکدشت

نشست ریاست پردیس و فرماندار پاکدشت


 

رییس پردیس ابوریحان آقای دکتر علی ایزدی دربندی با فرماندار پاکدشت آقای مهندس یوسفی جمارانی دیدار کردند.
طی این دیدار و در این جلسه ضمن بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی –اجتماعی شهرستان واعلام آمادگی پردیس به منظور پایش مشکلات شهرستان به عنوان وظیفه اجتماعی دانشگاه تهران بر هماهنگی مجموعه ای دولتی مردم نهاد و دانشگاه در تدوین مثلث توسعه فرهنگی اقتصادی شهرستان با محوریت پردیس ابوریحان تاکید شد.
فرماندار پاکدشت خواستار ارایه خدمات فنی کشاورزی برای تولید کندگان وپایش موضوعات اجتماعی وصنعتی گردیدند و پیشنهاد دادند احداث گلخانه های پیشرفته تولیدی و تخصصی در اولویت برنامه های پردیس قرار گیرد .
در ادامه این دیدار آقای دکتر ایزدی با اعلام ظرفیت هاای پردیس جهت ارائه خدمات مورد نظر تخصصی و پژوهشی آمادگی دانشگاه تهران را بر ایفاء نقش اجتماعی خود بیان کردند.
در ادامه گفتگو، افزایش نقش پردیس در توسعه شهرک های دانش و پارک های علم وفناوری با هماهنگی مجموعه صنایع موجود در سطح شهرستان مورد تاکید طرفین قرار گرفت.