نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

 

الیاس سلطانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

021-36040612

021-36041289

نمابر:

021-36040811

elias.soltani@ut.ac.ir

 

فاطمه امیری نیک

 

ریاست دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

021-36040612

021-36041289

نمابر:

021-36041811

داخلی سانترال: 1

 

famirinik@ut.ac.ir

 

بخش های تابعه

  • اداره خدمات دانشجویی:

ریاست اداره خدمات دانشجویی: ابوالفضل فاطمی نیا

پست الکترونیکی: fateminiaa@ut.ac.ir 

 

  • اداره امور فرهنگی:

مسئول واحد امور فرهنگی و فوق برنامه: فاطمه عرب 

پست الکترونیکی: f_arab@ut.ac.ir 

شماره تماس: 36040611

مسئول واحد تربیت بدنی: حبیب علیزاده کاظم زاده

پست الکترونیکی: habibalizadeh59@ut.ac.ir 

شماره تماس: 36041069

مسئول واحد تربیت بدنی خواهران: سهیلا ضیابری

پست الکترونیکی: s_ziabari@ut.ac.ir 

شماره تماس: 36041069