نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیرگروه فنی کشاورزی

مدیرگروه فنی کشاورزی


 

 

مدیر گروه

محمد ابونجمی

شماره تماس:

021-36041058

پست الکترونیکی:

abonajmi@ut.ac.ir