نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمد ابونجمی

محمد ابونجمیمحمد ابونجمی
رتبه علمی دانشیار
تخصص کیفیت سنجی غیرتخریبی محصولات کشاورزی فراصوت و صدا در کشاورزی
پست الکترونیکی abonajmi@ut.ac.ir
شماره تماس

021-36041058

021-36040614