نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجید قربانی جاوید

مجید قربانی جاویدمجید قربانی جاوید
رتبه علمی استادیار
تخصص فیزیولوژی گیاهان زراعی
پست الکترونیکی mjavid@ut.ac.ir
شماره تماس 021-36040615