نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان ثبت نام بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان ثبت نام بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 1399-1400


فراخوان ثبت نام بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 1399-

1400

فراخوان ثبت نام و ارائه درخواست برای استفاده از تسهیلات آیین نامه ((پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور ))آغازشد

مهلت ثبت نام :20/03/1399لغایت 25/04/1399

https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1586592647-shivehnameh-javayez-98-compressed.pdf

لینک آیین نامه نامه ((پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور ))

 

نکته :  علاوه بر امکان ثبت نام برای دانشجویان سال دوم و بالاتر ، نو ورودیهای مقاطع ارشد و دکتری تخصصی نیز میتوانند ارائه درخواست دهند