نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غیبت بیش ازحدنصاب

غیبت بیش ازحدنصاب


بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند،

بر اساس مقررات آموزشی، در خصوص" غیبت بیش ازحدنصاب " در کلاس‌های دروس انتخابی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی، ارشد و دکترا) به شرط ارائه گزارش استاد مربوط نمره ۰/۵ و برای موارد تقلب محرز دانشجو به شرط تأیید نهایی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه نمره ۰/۲۵ ثبت و امکان تغییر آن وجود ندارد، لازم به ذکر است که غیبت بیش از حد نصاب، از اولین جلسه شروع نیمسال می‌باشد نه از زمان حذف و اضافه.