نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عضویت در کتابخانه

عضویت در کتابخانه


انشجویان با مراجعه به کتابخانه و ارائه کارت دانشجویی می توانند به عضویت کتابخانه درآیند. افراد با عضویت در کتابخانه پردیس ابوریحان همزمان به عضویت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران نیز در می آیند. گاهی اوقات شرط عضویت در کتابخانه حضور در کارگاه های آموزش نحوه استفاده از کتابخانه و آشنایی با بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی بر خط دانشگاه می باشد که در این صورت اطلاع رسانی انجام خواهد گرفت. اشخاص حقیقی برون دانشگاهی نیز در صورت تمایل و با پرداخت حق عضویت سالانه 100.000 ریالی و تکمیل فرم های مربوطه با قید ضمانت می توانند به عضویت کتابخانه درآیند و از کتابخانه و منابع آن استفاده نمایند.