نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم رعایت حد نصاب برای تشکیل کلاس در نیمسال 4002

عدم رعایت حد نصاب برای تشکیل کلاس در نیمسال 4002


به استحضار می رساند: دروس عمومی مرتبط با دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به شرح ذیل،(اصلاحیه گروه درسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام) به دلیل عدم رعایت حد نصاب لازم برای تشکیل کلاس در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حذف می گردند. 

۱- درس اندیشه ۱ با شماره ۱۱۲۰۰۰۱-۲۵ با استاد آقای علی اصغر ترکاشوند

۲- درس اندیشه ۱ با شماره ۱۱۲۰۰۰۱-۲۶ با استاد آقای علی اصغر کاملی

۳- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۳۳ با استاد آقای امیر رحمانی

۴- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۴۸ با استاد آقای حسن علیدادی سلیمانی

5- درس اندیشه 2 با شماره 1120002-49 با استاد سید علی اکبر فاطمی

6- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۵۰ با استاد آقای علی عسگری یزدی

7- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۵۳ با استاد آقای علی قنبریان

8- درس اخلاق اسلامی با شماره ۱۱۲۰۰۰۶-۳۱ با استاد آقای سیدحمیدرضا میرعظیمی

9- درس انقلاب اسلامی با شماره ۱۱۲۰۰۰۹-۲۲ با استاد آقای اسماعیل صالحی

10- درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با شماره ۱۱۲۰۰۱۲-33 با استاد آقای حامد آل یمین