نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عبداله محمدی سنگ چشمه

عبداله محمدی سنگ چشمه 

عبداله محمدی سنگ چشمه
رتبه علمی استادیار
تخصص بیوتکنولوژی تولیدمثل دام
پست الکترونیکی amohammadis@ut.ac.ir
شماره تماس 021-36040907