نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سید ابراهیم هاشمی گرم دره

سید ابراهیم هاشمی گرم درهسید ابراهیم هاشمی گرم دره
رتبه علمی استادیار
تخصص سیستم های زهکشی، مدل های زهکشی، مسائل زیست محیطی سیستم های زهکشی، سیستم های آبیاری، مسائل زیست محیطی و آلاینده ها در کشاورزی
پست الکترونیکی sehashemi@ut.ac.ir
شماره تماس 021-36040906