نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سهیل کریمی

سهیل کریمی


سهیل کریمی
رتبه علمی دانشیار
تخصص فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
پست الکترونیکی skarimi@ut.ac.ir
شماره تماس 021-36041089 داخلی: 114