نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان و نحوه امتحان معارف اسلامی

زمان و نحوه امتحان معارف اسلامی


اطلاعیه: زمان و نحوه امتحان معارف اسلامی به همراه منابع درس
 آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی روز چهارشنبه مورخ 99/12/20   ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می‌شود. متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا روز شنبه مورخ 99/16/12  از طریق معاونت آموزشی اقدام نمایند.