نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روابط عمومی

روابط عمومی


 

نام و  نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

اسماعیل هداوند

مسئول روابط عمومی 021-36040879

hadavand20032001@yahoo.com

ایمیل روابط عمومی:

pubrel.abu@ut.ac.ir

 

شرح وظایف روابط عمومی پردیس

  • ارسال مکاتبات و اطلاع رسانی به عموم همکاران از طریق ارسال اخبار و اطلاعیه های مختلف دانشگاه و پردیس از طریق سامانه الکترونیکی گردش مکاتبات دانشگاه تهران (کارتابل دیجیتال)
  • به روزرسانی اخبار و اطلاعات تابلوهای روابط عمومی
  • فضاسازی تبلیغاتی و فرهنگی برای مناسبت های ملی و مذهبی
  • تهیه خبر از برنامه های مهم پردیس و اطلاع رسانی آن به دانشگاه تهران، جراید و ...
  • برگزاری و تنظیم برنامه های مراسم های عمومی پردیس از قبیل کلنگ زنی، افتتاح پروژه ها و ...
  • همکاری و هماهنگی با روابط عمومی فرمانداری و سایر ادارات شهرستان پاکدشت و انجام برنامه های مشترک و شرکت در جلسات مربوطه
  • همکاری با مدیر روابط بین الملل پردیس در انجام امور محوله