نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هیات رئیسه دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان

جلسه هیات رئیسه دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان


جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه تهران، هیات رییسه پردیس ابوریحان و شورای حقوقی دانشگاه در تاریخ سوم خرداد ماه در پردیس ابوریحان برگزار شد.
پیش از جلسه ریاست محترم دانشگاه از  شعبه پارک علم و‌فناوری و‌مرکز رشد پردیس بازدید کردند.
در این نشست کاری ضمن معرفی پتانسیل های پردیس ابوریحان در خصوص دعوی بنیاد مستضعفان مبنی بر تملک اراضی پردیس ابوریحان تبادل نظر شد و مقرر شد مذاکرات نهایی در خصوص پیشنهادات بنیاد بطور جدی توسط مجموعه دانشگاه پیگیری شود.