نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه گروه فنی کشاورزی

تاریخچه گروه فنی کشاورزی


این گروه در سال 1362 فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده و در حال حاضر، دارای 14 عضو هیأت علمی می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف، به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی نیز اشتغال دارند. گروه آموزشی فنی و کشاورزی در مقاطع تحصیلی کارشناسی پیوسته (سال شروع، 1386)، کارشناسی ارشد و دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی (سال شروع، 1384) دانشجو می پذیرید.