نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهزاد ستاری

بهزاد ستاریبهزاد ستاری
رتبه علمی استادیار
تخصص بیوتکنولوژی برای سوخت های زیستی (نسل دوم اتانول)
پست الکترونیکی b.satari@ut.ac.ir
شماره تماس 021-36040910