نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسات مشاوره حقوقی

برگزاری جلسات مشاوره حقوقیبنیاد حامیان دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، به منظور ارتقای فرهنگ مشاوره پذیری و آگاهی حقوقی افراد، مشاوره تخصصی و کمک به حل مشکلات حقوقی کارکنان و دانشجویان محترم دانشکده؛ اقدام به راه اندازی دفتر مشاوره حقوقی و ارائه خدمات مشاوره ای رایگان با همدلی و همراهی وکلای مجرب سطح شهرستان پاکدشت، نموده است. این دفتر از تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری، روزهای دوشنبه هر هفته، از ساعت ۱۳ الی ۱۵ مشاوره حضوری برگزار نموده است. شایان ذکر است  برنامه ریزی و هماهنگی این جلسات در دفتر معاونت محترم دانشجویی توسط سرکار خانم امیر نیک صورت می گیرد.