نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایستگاه سلامت هلال احمر به مناسبت روز دانشجو

ایستگاه سلامت هلال احمر به مناسبت روز دانشجوبه مناسبت روز دانشجو با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان ابوریحان و هلال احمر پاکدشت، ایستگاه سلامت در محوطه پارکینگ دانشکدگان برقرار گردید و آموزش کمکهای امدادی و بررسی سلامت دانشجویان و کارکنان انجام شد. همچنین خوابگاههای برادران و خواهران توسط کارشناسان هلال احمر مورد ارزیابی قرار گرفت. مقرر شد همکاریهای بیشتری در آینده صورت گیرد.