نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکان اخذ درس شناخت محیط زیست برای دانشجویان

امکان اخذ درس شناخت محیط زیست برای دانشجویان


به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند، درس شناخت محیط زیست به ارزش ۲ واحد با شماره درس ۱۱۲۰۰۳۵ در مجموعه دروس اختیاری در سامانه جامع آموزش تعریف شده است. در صورت صلاح دید گروه، می توانید اقدام به اخذ آن نمائید.