نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارز دوره فرصت مطالعاتی در صورت دو ماموریت همزمان

ارز دوره فرصت مطالعاتی در صورت دو ماموریت همزمان


عنوان خبر: ارز دوره فرصت مطالعاتی در صورت دو ماموریت همزمان

تاریخ ایجاد: 1397.5.6

متن کامل خبر:

اطلاعیه

 

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند در مواردی که سفرهای دانشگاهی اعضای محترم هیأت علمی همپوشانی داشته باشد، معرفی به بانک برای اختصاص ارز فقط برای یکی از دوره‌ها میسر است. 

معاونت روابط بین الملل