نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره امور مالی

اداره امور مالی


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

رضا بنی مصطفی

مدیر امور مالی

 

021-36040984       

  021-

36040851

نمابر:

36040984

 

rbanimostafa@ut.ac.ir
  علی رضا نیزی
 

 

تنظیم و ثبت اسناد حساب اختصاصی - حسابدار دانشجویان نوبت دوم -

تنظیم و ثبت اسناد حساب درآمد خانه های سازمانی 

 

داخلی: 12

-
احمد نظری محمدی

 

حسابدار صندوق های تعاون کارکنان و شهید مظفر -

تنظیم و ثبت اسناد حساب سایر منابع

داخلی: 11

-
فاطمه ذبیحی

 

مسئول دریافت و پرداخت حقوق کارکنان پردیس

 

داخلی: 14 -
محبوبه بیات

 

مسئول تنظیم و ثبت اسناد حساب تملک دارایی های سرمایه ای پردیس

 

داخلی: 14 -
مریم دوستی

 

کارشناس مسئول تنظیم و ثبت اسناد حساب عمومی و سپرده پردیس

 

داخلی: 13 -
سیاوش وظیفه دوست

 

حسابداری تعهدی

 

داخلی: 13 -

 

انبار و اموال

 

 

  یدالله منصوری مقدم

 

امین اموال - -

 

  حجت اله محنتی

 

انباردار 021-36040616 -

 

حمید سهرابی

 

جمعدار اموال 021-36040616 -

 

کارپردازی

 

  محمد حیدری مسئول کارپردازی

 

021-36040808

 

-
  حسین اسانلو کارپرداز

 

021-36040808

 

-
   محمد محمدعلی کارپرداز

 

021-36040808

 

-