نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره امور مالی

اداره امور مالی


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

سید حسین میرآقاجانیان بابلی

رئیس اداره مالی

 

021-36040984       

  021-

36040851

نمابر:

36040984

 

-

     فاطمه ذبیحی

 

کارشناس حسابداری

 

داخلی: 14 -

    محبوبه بیات

 

کاردان حسابداری

 

داخلی: 14 -

     مریم دوستی

 

کارشناس حسابداری

 

داخلی: 13 -

 سیاوش وظیفه دوست

 

کارشناس حسابداری

 

داخلی: 13 -

 

   راضیه پازوکی

کاردان حسابداری  

 

 

 

 

رضا پازوکی قوهه

 

کارمند حسابداری    

 

علی اصغر عربیان

 

کارشناس حسابداری    

 

انبار و اموال

 

 

        حمید سهرابی

 

امین اموال 021-36040616 -

 

       محمد رضا عاشوری

 

انباردار 021-36040616 -

 

کارپردازی

 

         محمد حیدری مسئول کارپردازی

 

021-36040808

 

-