نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره امور دانشجویی

اداره امور دانشجویی


معرفی کارکنان اداره امور دانشجویی

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

 

 ابوالفضل فاطمی نیا

ریاست اداره خدمات دانشجویی

 

021-36040612

021-36041289

داخلی سانترال: 1

 

fateminiaa@ut.ac.ir 

 

  رضا اکبری

 

واحد امور رفاهی و خوابگاه ها

 

021-36040612

021-36041289

داخلی سانترال: 2

 

reakbari@ut.ac.ir 

 

  زهرا کچویی

 

مرکز مشاوره و ارتقا تحصیلی (کانون همیاری سلامت)

 

021-36040612

021-36041289
داخلی سانترال: 4
 
تلفن مستقیم:
 
021-36040917
 
kachoei@ut.ac.ir 

 

   راضیه پازوکی

 

واحد حسابداری و تغذیه

 

021-36040612

021-36041289

داخلی سانترال: 3

 
rapazoki@ut.ac.ir 

   

   رضا مرادی

 

مسئول خوابگاه برادران - rezamoradi1351@ut.ac.ir 

 

   مریم منصوری

 

مسئول خوابگاه خواهران - maryammansori@ut.ac.ir

 

   علی محمدی

 

دبیرخانه - -
 رستم حیدری ناظر سلف سرویس
36041289 36040612