نقشه سایت

  اعضای هیات علمی

  حسین رامشینی

  حسین رامشینی،

  دانشیار
  پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
  صفحه رخ نما
  Scopus
  • 218 ارجاعات
  • 8 h-Index
  تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
  Google Scholar
  • 582 ارجاعات
  • 13 h-Index
  تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

  پروفایل

  • کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی 1394←1397

  تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

  Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-گرایش ژنتیک مولکولی

  1383 ← 1388

  M.S ، دانشگاه تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی

  1381 ← 1383

  کارشناسی ، دانشگاه بیرجند ، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

  1377 ← 1381

  کلمات کلیدی