نقشه سایت

  اعضای هیات علمی

  مرتضی خشه چی

  مرتضی خشه چی،

  استادیار
  پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
  گروه فنی کشاورزی
  شماره تماس : 02136040614
  صفحه رخ نما

  طرح های کاربردی