اعضای هیات علمی

لیلا ابراهیمی

لیلا ابراهیمی

لیلا ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱-۳۶۰۴۰۹۰۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: