نقشه سایت

  اعضای هیات علمی

  کتایون خردمند

  کتایون خردمند،

  دانشیار
  • مسئولیت آزمایشگاه کنه شناسی
  • داور نشریه Persian journal of Acarology
  • استاد راهنمای ورودی 93
  • استاد راهنمای ورودی 98
  پردیس ابوریحان / گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی / پردیس ابوریحان
  گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
  شماره تماس : 02136040909
  صفحه رخ نما

  طرح های کاربردی