اعضای هیات علمی

فاطمه آذری کیا

فاطمه آذری کیا

فاطمه آذری کیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه