نمایشگر یک مطلب

گروه باغبانی

 

 

مدیر گروه

 

 

محمودرضا روزبان

رتبه علمی: استادیار

تخصص:
 
فیزیولوژی تنش های غیر زیستی

شماره تماس:

021-36041089

داخلی: 103

نمابر:

021-36041089

 

پست الکترونیکی: mroozban@ut.ac.ir

رزومه

 

 


 

 

 

اعضای هیات علمی

 

 

شیرین دیانتی دیلمی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: فیزیولوژی و اصلاح گل  و گیاهان زینتی با تاکید بر اهلی سازی گیاهان بومی و ارکیده ها

شماره تماس: 36041089- -021

داخلی: 109

پست الکترونیکی: dianati@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محمودرضا روزبان

رتبه علمی: استادیار

تخصص: فیزیولوژی تنش های غیر زیستی

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 108

پست الکترونیکی: mroozban@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محبوبه زارع مهرجردی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: اهلی کردن و اصلاح گیاهان دارویی

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 116

پست الکترونیکی: mzarem@ut.ac.ir

رزومه

 

 

سعادت ساریخانی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: اصلاح درختان میوه

شماره تماس: 36041089 -021

داخلی: 118

پست الکترونیکی: saadat.sarikhani@ut.ac.ir

رزومه

 

 

مصطفی عرب

رتبه علمی: دانشیار(بازنشسته)

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زینتی

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 110

پست الکترونیکی: mosarab@ut.ac.ir

رزومه

 

 

ساسان علی نیائی فرد

رتبه علمی: استادیار

تخصص: فیزیولوژی و بیوتکنولوژی محصولات باغی (با تاکید بر گل های شاخه بریده)

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 115

پست الکترونیکی: aliniaeifard@ut.ac.ir

رزومه

 

 

سهیل کریمی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 114

پست الکترونیکی: skarimi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محمود لطفی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک و اصلاح سبزی ها

شماره تماس: 36041089-021 

داخلی: 104

پست الکترونیکی: mlotfi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

مریم نوروزی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: سیتو ژنتیک

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 112

پست الکترونیکی: mnorouzi91@ut.ac.ir

رزومه

 

 

کوروش وحدتی

رتبه علمی: استاد

تخصص: بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 106

پست الکترونیکی: kvahdati@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

 

کارشناسان گروه

 

نام و نام خانوادگی

سمت پست الکترونیکی

 

  کامران پیراسته

کاردان آموزشی pirasteh@ut.ac.ir

 

  سعید مومنی

کارشناس کشت بافت و بیوتکنولوژی s_momeni@ut.ac.ir

 

  خسرو نیکورزم

کارشناس ژنتیک -

 

 

معرفی گروه باغبانی

معرفی گروه آموزشی گروه باغبانی

گروه باغبانی در سال 1362 با عنوان "گروه امور زراعی" و در سال 1382 تحت عنوان "گروه باغبانی" و با هدف توسعه گرایش های رشته باغبانی به ویژه اصلاح گیاهان باغبانی به صورت یک گروه مستقل آموزشی و پژوهشی آغاز به کار نمود. این گروه دارای 11 عضو هیأت علمی دائم و 3 عضو هیأت علمی وابسته می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف علوم باغبانی، به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی نیز اشتغال دارند. هم اکنون این گروه در مقاطع تحصیلی کارشناسی "علوم باغبانی" و کارشناسی ارشد "مهندسی تولیدات گیاهی" با دو گرایش "اصلاح گیاهان باغبانی" و "تولید محصولات باغبانی" دانشجو می پذیرد.

 

فعالیت های پژوهشی گروه

- اصلاح پایه های درختان میوه جهت ایجاد تحمل به تنش های محیطی

- معرفی روشهای به زراعی به منظور تعدیل اثرات تنش های محیطی در باغات درختان میوه

- شناسایی خواص غذایی و دارویی درختان خشک میوه (گردو، پسته و بادام)

- بهبود کیفیت و ماندگاری پس از برداشت خشک میوه ها

- تولید بذر هیبرید محصولات جالیزی (خربزه، طالبی و خیار)

- معرفی ارقام مقاوم به بیماری های و تنش های محیطی در محصولات جالیزی

 - بهبود طعم و عطر و خواص آنتی اکسیدانی گیاهان جالیزی و خشک میوه ها

- اهلی کردن، تکثیر و اصلاح ارکیده های تجاری و بومی ایران

- به زراعی و به نژادی گیاهان زینتی به ویژه گیاهان شاخه بریده

 - ارزیابی اثرات نور بر جنبه های مختلف تولید و پس از برداشت محصولات باغبانی

 - بررسی تنوع ژنتیک و سیتوژنتیک محصولات باغبانی

 - اصلاح و به نژادی سیر و گونه های وحشی مربوطه

 

امکانات

آزمایشگاه ها و گلخانه ها

1 - آزمایشگاه فتوسنتز

2 - آزمایشگاه بیولوژی ملکولی

3 - آزمایشگاه ژنتیک و سیتوژنتیک

4 - آزمایشگاه کشت بافت

5 - آزمایشگاه تکثیر و اصلاح ثعلب (ارکیده)

6 - آزمایشگه فیزیولوژی گیاهی

7 - دو واحد کارخانه گیاهی (Plant Factory)

8 - گلخانه های آموزشی (400 متر مربع)

9 - گلخانه های پژوهشی (1000 متر مربع)

10 - باغ آموزشی (3500 متر مربع)

11 - باغ کلکسیون (14000 متر مربع)