نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

" طراحی آغازگر های اختصاصی برای ردیابی باکتری Brenneria goodwinii عامل زوال بلوط"‌‌‌‌

" طراحی آغازگر های اختصاصی برای ردیابی باکتری Brenneria goodwinii عامل زوال بلوط"‌‌‌‌


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسین آرایی نژاد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسین آرایی نژاد به شرح زیر ساعت 10صبح روز دوشنبه  مورخ 1401/06/21 در سالن شورای گروه حشره شناسی و بیماری‌های گیاهی برگزار خواهد شد. همچنین جلسه همزمان جهت مدعوین خارج از دانشکده به صورت مجازی در بستر ادوبی کانکت به نشانی https://vroom.ut.ac.ir/abu7 ارائه می‌گردد. 

 

عنوان پایان نامه:   " طراحی آغازگر های اختصاصی برای ردیابی باکتری Brenneria goodwinii عامل زوال بلوط"‌‌‌‌

نام  دانشجو:  محمد حسین آرایی نژاد

استاد راهنما:  دکتر نرگس فلاحی چرخابی

استادان مشاور:  آقای دکتر حشمت رحیمیان - خانم دکتر Carrie Brady

استادان داور:  خانم دکتر فاطمه شهریاری - آقای دکتر سعادت ساریخانی

نماینده تحصیلات تکمیلی:  آقای دکتر رضا صادقی