نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

یازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران


عنوان خبر: یازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

 

با عنایت به برگزاری "یازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهرانگرامیداشت سال روزآزاد سازی خرمشهر قهرمان در دهه سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹8، به پیوست آیین نامه، شیوه نامه اجرایی و فرم های مربوط تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی مطلوب، جامع و فراگیر به دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی جهت دریافت فرم الکترونیکی تقاضانامه دانشجویان متقاضی (شماره ۱) از وب سایت این اداره کل به نشانی: http://shahed.ut.ac.ir ترتیبی اتخاذ فرمایند تا براساس مفاد شیوه نامه اجرایی، فرم‌های تکمیل شده مذکور به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 08/‏۱۲/‏۱۳۹7 از دانشجویان متقاضی دریافت و متعاقباً با تشکیل جلسه کمیته اجرایی انتخاب دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر پردیس/ ‏‬دانشکده/مرکز/موسسه (مطابق ماده ۸ آیین نامه)، نفرات برگزیده از طریق تنظیم صورتجلسه، حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 15/‏۱۲/‏۱۳۹7 صرفاً از طریق سامانه اتوماسیون اداری و در قالب فرم‌ ارزشیابی دانشجویان برگزیده (شماره ۳) و فرم (۴) پیوست به همراه صورتجلسه مربوط، به اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه معرفی شوند.

یادآوری می گردد دفاتر امور شاهد و ایثارگر حداکثر تا روز دوشنبه 1397/12/20 فرصت دارند تا کلیه مستندات را به صورت دستی به این اداره کل ارسال فرمایند. ضمناً در پردیس ها و دانشکده های فاقد دفتر امور شاهد و ایثارگر، رئیس دفتر مجموعه نسبت به دریافت مدارک دانشجویان متقاضی و انجام مراحل مربوطه مطابق با شیوه نامه پیوست اقدام نماید.   

«تأکید می‌گردد با عنایت به محدودیت برنامه زمانی تنظیم شده، تاریخ‌های مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می باشد و به مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.»

برای دانلود فایل های پیوست بر روی اینجا کلیک کنید.