- چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (۱۴۰۰)

یازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (۱۴۰۰)


با توجه به برگزاری یازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (سومین دوره جشنواره بین الملل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران) در بهمن ماه سال جاری، فرم‌ها و شیوه نامه شرکت در این جشنواره به قرار زیر است:

فرم شرکت اعضای هیات علمی

فرم شرکت دانشجویان

فرم واحدها

فرم مشاوران بین الملل

فرم سایر فعالان بین الملل

شیوه نامه تکمیل و ارسال مدارک

مراحل و تاریخ‌های مهم جشنواره به ترتیب عبارتند از:

ردیف

مراحل

حداکثر بازه زمانی مجاز (ددلاین)

1

فراخوان عمومی توسط معاونت بین الملل

اول مهر 

2

تکمیل فرم های مربوطه توسط متقاضیان و تحویل به معاونت پژوهشی واحد

هفته سوم مهرماه

3

دریافت، تکمیل، کنترل و تائید مدارک توسط واحد (دانشکده‌های مستقل، مراکز، دانشکده‌های ذیل دانشکدگان، پردیس‌های خودگردان)

هفته اول آبان

4

تصویب در هیأت رئیسه و ارسال به مشاور بین الملل دانشکدگان (برای واحدهای ذیل دانشکدگان)

هفته دوم آبان

5

بررسی و تصویب در هیأت رئیسه دانشکده‌های مستقل، دانشکدگان و پردیس‌های خودگردان با حضور مشاور بین الملل و ارسال صورتجلسه به معاونت بین الملل

هفته سوم آبان

6

طرح در کمیسیون‌های تخصصی دانشگاه

اول دیماه

7

طرح در شورای بین الملل دانشگاه و تعیین منتخبین

اول بهمن

 

لازم به ذکر است به منظور اعطای نقش پررنگ‌تر به فعالیت‌های صرفاً بین المللی و جلوگیری از تکرار عناوین دارای همپوشانی با سایر جشنواره‌های پژوهشی و آموزشی دانشگاه، آئین نامه جشنواره به طور جامع مورد بازنگری قرار گرفته است. چون اولین بار است که امتیازدهی متخبین با این شیوه جدید صورت میپذیرد، احتمالا خالی از اشکال نخواهد بود. معاونت بین الملل از تمام پیشنهادهای سازنده همکاران در جهت اعتلای فعالیت‌های بین المللی دانشگاه، رفع نقائص و تکمیل عناوین فعالیت‌های مندرج در آئین نامه برای سال‌های آتی استقبال خواهد نمود. 

جهت طرح سئوالات و دریافت اطلاعات بیشتر با ایمیل international@ut.ac.ir تماس حاصل فرمائید.