نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش جلسه مشترک بین دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

گزارش جلسه مشترک بین دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران


 

نشست مشترک بین دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در تاریخ 24/11/1400 ساعت 15 در محل دانشکدگان ابوریحان، برگزار گردید. در ابتدا جناب آقای دکتر علی ایزدی دربندی ریاست محترم دانشکدگان ابوریحان ضمن خوشامدگویی به مهمانان حاضر در جلسه میلاد مسعود امام علی (ع) و روز پدر را تبریک گفتند و ضمن تاکید به همکاری فی مابین، خلاصه­ای از امکانات آزمایشگاهی و توانمندی­های اعضای محترم هیات علمی دانشکدگان ابوریحان را معرفی نمودند.

خانم دکتر یحیی­زاده ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ضمن تبیین اهداف سازمان نظام مهندسی استان تهران، توانمندسازی و دانش­بنیان سازی مجموعه­های کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و نیز حمایت از فناوران مجموعه­های تولیدی را مورد تاکید قرار دادند.

در این نشست معاونان محترم پژوهش و فناوری و آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان ابوریحان و همچنین معاونان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دیدگاه­های خود را در خصوص بروز رسانی تفاهم­نامه همکاری بین دانشکدگان ابوریحان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، همچنین تعمیق ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه و اشتغال دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی بیان داشتند.

در حاشیه این نشست بازدیدی از امکانات کلینیک گیاه­پزشکی و آزمایشگاه مرکزی دانشکدگان ابوریحان انجام گرفت.